Beautycityspa-inverse-blur.jpg
Beautycityspa-inverse-blur.jpg
Beautycityspa-inverse-blur.jpg
Beautycityspa-inverse-blur.jpg

Όροι χρήσης


ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

SCROLL DOWN

Όροι χρήσης


ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1. Το Ινστιτούτο αισθητικής «Beauty City Spa» [Ζίτσης αρ. 102 Ίλιον Αττικής] δημιούργησε την ιστοσελίδα beautycityspa.gr, η οποία αποτελεί ένα  διαδικτυακό χώρο ενημέρωσης των επισκεπτών της σχετικά με το Ινστιτούτο, τα προϊόντα τις υπηρεσίες και τα νέα μας, αλλά και ένα χώρο διάθεσης επώνυμων επαγγελματικών προϊόντων περιποίησης για το πρόσωπο και το σώμα.  Η πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αμφότερα τα οποία έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα {ΕΕ 2016/679  ‘GDPR’} και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά από τον εκάστοτε επισκέπτη-χρήστη της ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΧΡΗΣΗ

2. Σας καθιστούμε γνωστό ότι συνεχώς βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας ενημερώνοντας, εφόσον υπάρχουν αλλαγές, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας. Έτσι λοιπόν, σας συστήνουμε να διαβάζετε τις ενότητες αυτές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές και να συμμορφώνεστε με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε πλήρως με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Αν δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρείτε σε οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς καμία προειδοποίηση.

3. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από άτομα νεότερα των 18 ετών.  Σε περίπτωση που ανήλικοι κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

4. Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα δεν σας ζητάται η παροχή προσωπικών πληροφοριών. Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις παρεχόμενες μέσω τις ιστοσελίδας υπηρεσίες (ή την «φόρμα επικοινωνίας» ή την εγγραφή στην λίστα παραληπτών στο «newsletter» ή να κάνετε κάποια παραγγελία μέσω του e-shop) συμπληρώνετε συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι συμφωνείτε και οφείλετε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ισχύουσες προσωπικές πληροφορίες, καθώς και να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε μεταβολή τους.

5. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται και συμφωνούν να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση τους σχετικά με την δραστηριότητα του Ινστιτούτου και για αγορά προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής, και για κανέναν απολύτως άλλο σκοπό.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

6. Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληροφορίες, δεδομένα, όνομα χώρου (domain name), λογισμικά, διακριτικούς τίτλους, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, κείμενα, εικόνες, ήχους και γενικά όλα τα αρχεία κλπ. {εφεξής «Περιεχόμενο»} τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «Beauty City Spa» ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με αυτό, και προστατεύονται με τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η μεταβίβαση, πώληση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, ή μεταφόρτωση (download) κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας από τους Χρήστες της, καθώς και από οποιονδήποτε τρίτο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Το Beauty City Spa δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τυχόν διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη  ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης του Beauty City Spa. Συνεπώς οι επισκέπτες οφείλουν να ενημερώνονται για τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών, να συμμορφώνονται με αυτούς, και αν τυχόν ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα να απευθύνονται στους διαχειριστές των ιστοσελίδων αυτών.

8. Το “Beauty City Spa” δεν λαμβάνει αποφάσεις μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης cookies στην ιστοσελίδα μας, όπως αναλύεται στην σχετική ενότητα, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση ή μη cookies δεν έχει καμία νομική συνέπεια ούτε δέσμευση για εσάς.

9. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τυχόν τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τυχόν διαφορές σχετιζόμενες με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις αρμόδια είναι τα δικαστήρια του τόπου της έδρας του Beauty City Spa.

Beautycityspa-inverse-blur.jpg

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 5/10/2018

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το «Beauty City Spa», πέραν της φροντίδας των αναγκών σας για περιποίηση και ομορφιά του προσώπου και του σώματος, σέβεται απόλυτα και φροντίζει για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων {δηλαδή για την ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων}, συμμορφούμενο με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679 GDPR).

Η πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους  Όρους και Προϋποθέσεις και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αμφότερα τα οποία έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα {ΕΕ 2016/679 ‘GDPR’} και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία, και πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά από τον εκάστοτε επισκέπτη-χρήστη της ιστοσελίδας.

Σας καθιστούμε γνωστό ότι συνεχώς βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας ενημερώνοντας, εφόσον υπάρχουν αλλαγές, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας. Έτσι λοιπόν, σας συστήνουμε να διαβάζετε τις ενότητες αυτές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές και να συμμορφώνεστε με αυτές.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε πλήρως με τη παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από άτομα νεότερα των 18 ετών. Σε περίπτωση που ανήλικοι κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσω της ιστοσελίδας, ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

Παρακαλούμε, να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων {εφεξής «Πολιτική»} για να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο:

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας Νικολέτα Ξυράφη, ιδιοκτήτρια της επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο «Beauty City Spa» με Α.Φ.Μ. 047347084 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 065619803000, η οποία εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, επί της οδού Ζίτσης αρ. 102 Τ.Κ. 13123, με στοιχεία επικοινωνίας: Tηλ.: 210 5052413, e-mail: beautycityspa@gmail.com και φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας {εφεξής Υπεύθυνη Επεξεργασίας} συλλέγει, καταχωρεί, αποθηκεύει και γενικά επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποείτε την ιστοσελίδα beautycityspa.gr, καθώς και το χώρο του Ινστιτούτου.


Για την όσο τον δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση σας και με τρόπο απλό και σαφή σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Είναι κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο [εφεξής Υποκείμενο των Δεδομένων], όπως:

 • ονοματεπώνυμο

 • ταχυδρομική διεύθυνση

 • τηλέφωνο επικοινωνίας

 • ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.

οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του φυσικού προσώπου.

Τι είναι η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολο προσωπικών δεδομένων, όπως:

η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.


Ποια προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε; Για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση;

Η ιστοσελίδα μας www.beautycityspa.gr, έχει πρωτίστως ενημερωτικό περιεχόμενο και δευτερευόντως απευθύνεται σε καταναλωτές σχετικά με παραγγελία προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, και σε κάθε περίπτωση περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών Δεδομένων.

Σας τονίζουμε εξαρχής ότι τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον καθοριζόμενο κάθε φορά σκοπό για τον οποίο μας τα παρέχετε.

Συλλέγουμε και Επεξεργαζόμαστε:

 • Όσα συμπληρώνετε στην φόρμα επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στο ερώτημα σας. Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα διότι υφίσταται έννομο συμφέρον μας να ανταποκρινόμαστε στα ερωτήματα σας. Όταν δε, επικοινωνείτε μαζί μας προκειμένου να ασκήσετε κάποιο δικαίωμα σας, αποτελεί έννομη υποχρέωση μας να ανταποκριθούμε.

 • Όσα συμπληρώνετε στην φόρμα δήλωσης επιθυμίας για αποστολή νέων και προσφορών μας (newsletter) με email & sms: ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να σας παρέχουμε ενημέρωση σχετικά με διαφημίσεις, προσφορές και νέα για υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχουμε. Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα βάσει προηγούμενης συναλλαγής ή ρητής συγκατάθεσης που μας παρέχετε όταν δηλώνετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό-προωθητικό υλικό από εμάς, αφού πρώτα έχετε ενημερωθεί αναλυτικά.

 • Όσα συμπληρώνετε προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα – e-shop: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνία, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα σας προκειμένου να εκτελέσουμε την σύμβαση πώλησης και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που επιθυμείτε.

 • Τα δεδομένα περιήγησης που συλλέγονται από τα Cookies (διεύθυνση I.P., όνομα δικτύου, ώρα εισόδου, σελίδα περιήγησης, χρόνος περιήγησης, κλπ).

 • Όσα μας παρέχετε στο φυσικό χώρο του Ινστιτούτου, συμπληρώνοντας το έντυπο ιστορικό υγείας, προκειμένου να σας παρέχουμε την  ζητηθείσα από εσάς υπηρεσία  για την φροντίδα του σώματος ή του προσώπου. Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα βάσει της ρητής συγκατάθεσης που μας παρέχετε και προκειμένου να εκτελέσουμε την σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Ποιοι ΕΊΝΑΙ οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Σας ενημερώνουμε ότι δεν αποστέλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός από την περίπτωση κοινοποίησης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές κλπ. Αρχές, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο οι εργαζόμενοι του «Beauty City Spa», οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική είναι απαραίτητο να δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους από εμάς συνεργάτες που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που παρέχουμε και σας προσφέρουμε (τεχνικό μέρος της αποστολής sms, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και διαφημιστικού υλικού, εκτέλεση παραγγελιών e-shop κλπ.)

Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από εμάς συνεργάτες συμφωνούν και δεσμεύονται να ενεργούν κατ’ εντολή και υπό την καθοδήγηση μας και δεν τους επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικό τους όφελος ή σκοπό, ούτε να αποκαλύψουν αυτά σε τρίτα μέρη. Δεσμεύονται επίσης να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679 -GDPR) και εν γένει με την ισχύουσα νομοθεσία.

χρονικό διάστημα ΤΗΡΗΣΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται από το «Beauty City Spa» για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του κάθε σκοπού, όπως αυτοί παρατέθηκαν παραπάνω στην οικεία ενότητα, και για όσο χρόνο απαιτείται για τυχόν άσκηση, θεμελίωση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Ειδικότερα πλην του χρόνου που αφορά τυχόν νομικές αξιώσεις,

 • Σχετικά με όσα δεδομένα παρέχετε στην φόρμα επικοινωνίας, αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση του αιτήματος που μας έχετε υποβάλει.

 • Σχετικά με όσα δεδομένα παρέχετε στην φόρμα δήλωσης επιθυμίας για αποστολή νέων και προσφορών μας (newsletter) με email & sms, αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε την εν λόγω επικοινωνία και ενημέρωση. Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας και να διαγραφείτε από την λίστα παραληπτών. Σημειώνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα αποστολής των μηνυμάτων που εστάλησαν προ αυτής.

 • Σχετικά με όσα δεδομένα παρέχετε προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα –e-shop, αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

 • Σχετικά με όσα δεδομένα συλλέγονται από τα Cookies αυτά διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως 2 χρόνια στη μνήμη του φυλλομετρητή (browser) σας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση ή μη cookies δεν έχει καμία νομική συνέπεια ούτε δέσμευση για εσάς.

 • Σχετικά με όσα δεδομένα παρέχετε στο έντυπο ιστορικό υγείας, αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συνεργασία παροχής υπηρεσιών και απαιτεί η συγκεκριμένη από εμάς υπηρεσία.

Προστατεύεται η ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας (=ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας) των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα γι’ αυτήν, από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες και σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια είναι τα Δικαιώματα Σας;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 1. να γνωρίζετε εάν και τι είδους προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε, να έχετε πρόσβαση και να λαμβάνετε αντίγραφα αυτών {δικαίωμα πρόσβασης}

 2. να αιτείστε διόρθωση-συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων {δικαίωμα  διόρθωσης & δικαίωμα διαγραφής}

 3. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να ζητάτε να περιορίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων {δικαίωμα περιορισμού}

 4. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων {δικαίωμα εναντίωσης}

 5. να αιτείστε την διαβίβαση των δεδομένων σας. {δικαίωμα φορητότητας}

Πως μπορείτε νΑ ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων υποβάλετε το αίτημα σας με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Ζίτσης αρ. 102 Ίλιον ΤΚ 13123 ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση beautycityspa@gmail.com. Ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του, εκτός εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων, οπότε επίσης εντός μηνός από την υποβολή του σας ενημερώνουμε για τυχόν παράταση (μέγιστη άλλων 2 μηνών) και τους λόγους αυτής.

Δικαίωμα Υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρήσετε πως η διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα στοιχεία της Αρχής είναι:

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6475600, Fax: 210 6475628
Ε-mail: contact@dpa.gr & complaints@dpa.gr
Ιστοσελίδα:  http://www.dpa.gr

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την  επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ  2016/679-GDPR) , και εν γένει με το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξωδικαστικά, ωστόσο σε κάθε περίπτωση για τυχόν διαφορές σχετιζόμενες με τα προσωπικά σας δεδομένα σας αρμόδια είναι τα δικαστήρια του τόπου της έδρας του Beauty City Spa.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην παρούσα ιστοσελίδα μας την ενημέρωση της Πολιτικής. Σας συστήνουμε να διαβάζετε την ενότητα αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε πλήρως με τη παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Beautycityspa-inverse-blur.jpg

Πληροφορίες για τα cookies


Το Beauty City Spa σέβεται το απόρρητο κάθε πληροφορίας των χρηστών και δεσμεύεται να προστατεύσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι σχεδιασμένες για να ενημερώσουν και να βοηθήσουν τους χρήστες της ιστοσελίδας να καταλάβουν ποιες πληροφορίες συγκεντρώνουμε από την ιστοσελίδα και πώς αυτές αντιμετωπίζονται.

Πληροφορίες για τα cookies


Το Beauty City Spa σέβεται το απόρρητο κάθε πληροφορίας των χρηστών και δεσμεύεται να προστατεύσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι σχεδιασμένες για να ενημερώσουν και να βοηθήσουν τους χρήστες της ιστοσελίδας να καταλάβουν ποιες πληροφορίες συγκεντρώνουμε από την ιστοσελίδα και πώς αυτές αντιμετωπίζονται.

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχώς αναβαθμίζουμε και βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας, ενημερώνοντας εφόσον υπάρχουν αλλαγές  την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας. Έτσι λοιπόν, σας συστήνουμε να διαβάζετε τις ενότητες αυτές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε πλήρως με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Καταρχήν σας ενημερώνουμε ότι οι χρήστες της ιστοσελίδας μας μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα χωρίς να πληροφορήσουν ποιοι είναι και χωρίς να αποκαλύψουν καμία προσωπική πληροφορία.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών της. Τα cookies μας δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν άτομα, ούτε τα στοιχεία που προκύπτουν από τα cookies γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Τι ΕΊΝΑΙ τα cookies;

Tα Cookies (ηλεκτρονικά μπισκότα) είναι μικρά αρχεία κειμένων, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «διαρκή» (persistent cookies). Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «διαρκή cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους (συνήθως 2-3 χρόνια), εκτός εάν γίνει διαγραφή από τον χρήστη πριν το πέρας του προκαθορισμένου χρόνου.

Τα cookies, επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο ή μια υπηρεσία να θυμάται αν ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει επισκεφτεί τον συγκεκριμένο ιστότοπο ή τη συγκεκριμένη υπηρεσία στο παρελθόν βελτιώνοντας την εμπειρία κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα.

Τι κατηγορίες Cookies χρησιμοποιούμε και για ποιο σκοπό;

Εμείς χρησιμοποιούμε προσωρινά και διαρκή cookies στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα τις εξής κατηγορίες:

 • cookies εξατομίκευσης διεπαφής χρήστη–cookies Λειτουργίας (user interface) (δηλαδή cookies που απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας π.χ. επισήμανση άρθρων ως αγαπημένα. Μόλις ορίσετε τις επιλογές σας, δεν χρειάζεται να προβείτε ξανά σε τέτοιες ρυθμίσεις σε επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπο).

 • cookies αναπαραγωγής βίντεο (δηλαδή cookies τα οποία αποθηκεύουν δεδομένα που χρειάζονται για την αναπαραγωγή βίντεο ή ηχητικού περιεχομένου και την αποθήκευση των προτιμήσεών σας),

 • cookies ανάλυσης ιδίας χρήσης (δηλαδή cookies που απομνημονεύουν τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε και παρέχουν πληροφορίες για την αλληλεπίδρασή σας με τις ιστοσελίδες αυτές όπως το πλήθος των επισκεπτών και τη διάρκεια επίσκεψης στην ιστοσελίδα) και

 • cookies απόδοσης και ανάλυσης που προέρχονται από τρίτα μέρη που συλλέγουν και προσδιορίζουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίοι οι χρήστες επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα (δηλαδή cookies από προμηθευτές που παρακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας μας και αντιστρόφως όπως η χρήση της πλατφόρμας “Google Analytics”. Το "Google Analytics" είναι μια υπηρεσία η οποία παράγει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα ενός ιστοτόπου και τις πηγές αυτής. Τέτοιου είδους cookies υπάρχουν για παράδειγμα στο Google Maps κλπ.).

Για πόσο καιρό παραμένουν τα cookies στη συσκευή μου;

Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παραμείνει ένα cookie στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας εξαρτάται από τον τύπο του cookie, αν δηλ. πρόκειται για διαρκές cookie ή προσωρινό. Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «διαρκή cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους (συνήθως 2 με 3 χρόνια), εκτός εάν γίνει διαγραφή από τον χρήστη πριν το πέρας του προκαθορισμένου χρόνου.

Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν/απενεργοποιούν και/ή να διαγράφουν τα cookies, όπως επιθυμούν κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούν. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org

Λάβετε υπόψιν ότι μετά από τυχόν απενεργοποίηση ή διαγραφή των cookies μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα πεδία ή λειτουργίες τις ιστοσελίδας μας.