ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1. Το Ινστιτούτο αισθητικής «Beauty City Spa» [Ζίτσης αρ. 102 Ίλιον Αττικής] δημιούργησε την ιστοσελίδα beautycityspa.gr, η οποία αποτελεί ένα  διαδικτυακό χώρο ενημέρωσης των επισκεπτών της σχετικά με το Ινστιτούτο, τα προϊόντα τις υπηρεσίες και τα νέα μας, αλλά και ένα χώρο διάθεσης επώνυμων επαγγελματικών προϊόντων περιποίησης για το πρόσωπο και το σώμα.  Η πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αμφότερα τα οποία έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα {ΕΕ 2016/679  ‘GDPR’} και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά από τον εκάστοτε επισκέπτη-χρήστη της ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΧΡΗΣΗ

2. Σας καθιστούμε γνωστό ότι συνεχώς βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας ενημερώνοντας, εφόσον υπάρχουν αλλαγές, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας. Έτσι λοιπόν, σας συστήνουμε να διαβάζετε τις ενότητες αυτές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές και να συμμορφώνεστε με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε πλήρως με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Αν δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρείτε σε οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς καμία προειδοποίηση.

3. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από άτομα νεότερα των 18 ετών.  Σε περίπτωση που ανήλικοι κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

4. Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα δεν σας ζητάται η παροχή προσωπικών πληροφοριών. Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις παρεχόμενες μέσω τις ιστοσελίδας υπηρεσίες (ή την «φόρμα επικοινωνίας» ή την εγγραφή στην λίστα παραληπτών στο «newsletter» ή να κάνετε κάποια παραγγελία μέσω του e-shop) συμπληρώνετε συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι συμφωνείτε και οφείλετε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ισχύουσες προσωπικές πληροφορίες, καθώς και να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε μεταβολή τους.

5. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται και συμφωνούν να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση τους σχετικά με την δραστηριότητα του Ινστιτούτου και για αγορά προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής, και για κανέναν απολύτως άλλο σκοπό.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

6. Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληροφορίες, δεδομένα, όνομα χώρου (domain name), λογισμικά, διακριτικούς τίτλους, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, κείμενα, εικόνες, ήχους και γενικά όλα τα αρχεία κλπ. {εφεξής «Περιεχόμενο»} τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «Beauty City Spa» ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με αυτό, και προστατεύονται με τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η μεταβίβαση, πώληση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, ή μεταφόρτωση (download) κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας από τους Χρήστες της, καθώς και από οποιονδήποτε τρίτο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Το Beauty City Spa δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τυχόν διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη  ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης του Beauty City Spa. Συνεπώς οι επισκέπτες οφείλουν να ενημερώνονται για τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών, να συμμορφώνονται με αυτούς, και αν τυχόν ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα να απευθύνονται στους διαχειριστές των ιστοσελίδων αυτών.

8. Το “Beauty City Spa” δεν λαμβάνει αποφάσεις μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης cookies στην ιστοσελίδα μας, όπως αναλύεται στην σχετική ενότητα, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση ή μη cookies δεν έχει καμία νομική συνέπεια ούτε δέσμευση για εσάς.

9. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τυχόν τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τυχόν διαφορές σχετιζόμενες με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις αρμόδια είναι τα δικαστήρια του τόπου της έδρας του Beauty City Spa.