Επιπλέον πλεονεκτήματα:

  • Αποφεύγεται η χρήση ενέσεων
  • Ανώδυνη και χωρίς παρενέργειες
  •  Άμεση θεραπεία μεγαλύτερων περιοχών
  • Μειωμένο μεσοδιάστημα μεταξύ των θεραπειών και κατά συνέπεια αυξημένη αποτελεσματικότητα.

Η λειτουργία της μεσοθεραπείας είναι μια μη ενέσιμη μέθοδος που προέρχεται από την ιοντο-φόρεση. Με τη μέθοδο αυτή το 90% του προϊόντος φθάνει σε βάθος 1 εκατοστό, ενώ το 65% περίπου μπορεί σε βάθος 6 εκατοστών.